ที่ดิน ขาย (฿8,000,000), หมู่ที่ 5 ตำบล ซอยตะวันออก 24 ตำบล คลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย | Orbzu