ที่ดิน ขาย (฿8,400,000), ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์, 60110 ประเทศไทย | Orbzu