3 ห้องนอน บ้าน ขาย (฿2,350,000), 988 ถ. แพรกษา ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย | Orbzu