ที่ดิน ขาย (฿4,300,000), 3VRR+5F2 ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย | Orbzu